Prezentare

Documentele ce alcătuiesc istoria învăţământului în Transilvania şi la Arad vădesc un admirabil militantism, cu accente dramatice uneori, al intelectualităţii arădene pentru înfiinţarea unei Universităţi în aceste locuri. Preparandia (1812), Institutul Clerical Teologic (1822), Conservatorul de muzică (1833) anticipau ideea de învăţământ superior, iar proiectele academice ale unor cărturari precum episcopul Ghenadie Raţ (în anul 1850), Ioan Popovici-Desseanu (în anul 1871), Vasile Goldiş (în anul 1906), Onisifor Ghibu (în anul 1915), Ion Montani (în anul 1924), Memoriile din 18 septembrie 1940, din 11, 20 şi 30 ianuarie 1945, din 19 august 1947 ale unor mari personalităţi arădene înfăţişează credinţa nestrămutată a intelectualităţii şi nu numai a acesteia, că Aradul este îndreptăţit, prin strălucita sa istorie, să devină centru universitar. Şi când, în sfârşit, a avut un Institut de agricultură, cu două facultăţi (Facultatea de Zootehnie şi Facultatea de Medicină Veterinară), el a fiinţat doar nouă ani, întrerupându-i-se cu brutalitate dreptul la existenţă. În 1972, s-a înfiinţat Institutul de subingineri, instituţie de tip universitar pe care s-a dezvoltat ulterior actuala Universitate „Aurel Vlaicu”.

Actul de înfiinţare al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, sub denumirea iniţială de “Institutul de Învăţământ Superior” s-a bazat pe Hotărârea Guvernului nr. 567/18.05.1990

Constituirea unei Facultăți de Design la Arad a semnificat materializarea unui deziderat, firesc susţinut ca proiect cultural al oraşului, dar și ca o urmare a evoluției individuale.

Facutatea de Design a fost înființată în cadrul Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale în anul 2008, prin H.G. 467/24.VI. 2008, iar din anul 2010 a devenit istituție independentă. Facultatea de Design din cadrul Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad şi-a început activitatea în fostul Palat al Serelor din Grădişte, proiectat de renumitul arhitect al Aradului, Miloş Cristea, una din cele mai frumoase clădiri ale univeristăţii a fost renovată, reabilitată şi amenajată pentru ca studenții să își desfășoare activitatea în atelierele și sălile de curs oferite de această clădire.

Nivelul artistic al oraşului este influențat pozitiv, atât de cadrele didactice ale Facutății de Design, prin cursurile susținute în cadrul facultății și prin organizarea numeroaselor expoziţii, evenimentele artistice, prezentări de modă și alte manifestări științifice, care au animat viaţa culturală şi presa de specialitate, cât şi de studenţi la rândul lor.

Facultatea de Design are misiunea de a asigura şi dezvolta resursele şi instrumentele necesare derulării procesului academic specific educaţiei, cercetării ştiinţifice şi creaţiei artistice la standarde de calitate ridicate, necesare asigurării competitivităţii atât la nivel naţional, cât şi în Spaţiul European al Învăţământului Superior şi al Cercetării (definit prin Declaraţiile de la Bologna, Copenhaga şi Lisabona, promovat prin complexul legislativ privind Strategia Naţională pentru Învăţământul Superior din România).

În cadrul Facultății de Design, atât specializarea design cât și meseria de designer sunt considerate a fi competente și au obligația de a-și aduce aportul la fenomenul evoluției calității vieții, atât a celei individuale, dar și a celei colective, care pot determina transformări pozitive la nivel economic, în societate, precum și în cultură fără a pierde din vedere mediul ambiental. Astfel, procesul activităților didactice au ca fundament un plan de învățământ eleborat, așa încât să corespundă exigenţelor naționale din aria creației de produs, a creației și protecției ambientale și a graphic-designului.

Facultatea de Design are ca obiectiv instituit, formarea studenților în perspectiva realizării unei profesiuni în domeniul Designului de produs industrial, al Designului ambiental, al Graphic-Designului și în Modă-Design vestimentar, pentru a fi în măsură să anticipeze și să găsească soluții, pentru cerințelele complexe și mereu aflate în evoluție întâlnite și în aria economicului, dar și în cea a socialului. Pregătirea specialiștilor cadrul Facultății de Design, are în vedere ca studenții să își asume responsabilități profesionale, promovând specializarea în toate perimetrele în care designul, poate și se impune să își indeplinească funcțiile, astfel încât studentul devenit designer specialist să nu dobândească calitatea de șomer.

Facultatea de Design funcţionează în locaţia de pe Calea Zimandului nr.8, cu trei programe de studiu, la nivel de ciclu licență și cu un total de 115 studenți și 14 cadre didactice.

Facultatea dispune de o suprafață construită de 1350mp, dintr-un total de 2841mp, organizată astfel: atelier/studio de culoare/desen - 140mp; atelier machetare - 100mp; atelier/studiuo design de produs - 90mp; atelier/studio design ambiental - 90mp; atelier/studiu design grafic și design media - 1120mp; atelier/studio design vestimentar - 90mp; laborator informatică - 60mp; sala de curs/seminar - 55mp; sala multifuncțională - 55mp.

Facultatea de Design pune accent permanent pe cercetarea artistică și ştiinţifică, constituind o preocupare permanentă a cadrelor didactice. Rezultatele cercetării s-au concretizat de-a lungul anilor în manifestări având la bază cercetarea şi finalizându-se cu câte o acţiune cu caracter practic, expuse în Galeria de Artă, „Delta,” precum şi prezentări de modă, în Palatul Cultural adăpostit de sediile Muzeului Judeţean şi de Filarmonica de Stat.

Travaliul didactic este astfel consacrat unui obiectiv marcant al Facultății de Design în pregătirea și evoluția studenților, din perspectiva instruirii formativ-conceptuale, a calităților complexe, în măsură să determine conexiunea artisticului cu tehnicul, având ca urmare realizarea creației de obiect artistic, cultural și tehnic simultan, fiind astfel produs tehnic și tehnologic, în serie.

Dintr-o altă perspectivă procesul didactic susținut în cadrul Facultății de Design, apreciază că pregătirea formativă trebuie să genereze conștientizarea faptului că designul își poate aduce aportul în promovarea imaginii artei, a culturii, dar și a industriei, atât la nivel național, cât și a imaginii naționale în aria internațională, determinând creșterea exportului, considerând obiectul de design în măsură să marcheze acumulând un informații multiple, direct, specific și ilustrativ.

Programul de trei ani, nivel Licenţă este fundamentat pe capacitatea de dezvoltare individuală a studentului și se bazează pe angajarea sa intelectuală şi practică în relaţie cu ideile, mediile şi contextul socio-cultural.

Abilităţile teoretice şi practice vor fi integrate cu cele istorice şi teoretice, formarea contribuind astfel la dezvoltarea unei capacităţi creative şi critice şi la intelegerea evoluţiei practicii domeniului.

Domeniul de competenţă, pentru care pregătim specialişti, le asigură absolvenţilor noştri accesul la următoarele profesii specializate, conform calificării şi disciplinelor studiate :

Designeri produse si imbracaminte (COR)

Designeri grafica si multimedia (COR)

Designer industrial (COR)

Grafician industrial (COR)

Lucrator in ateliere de modele (COR)

Modelier confectii (COR)

Designer vestimentar (COR)

Cercetator in arte plastice - design industrial (COR)

Asistent de cercetare in arte plastice - design industrial (COR)

Cercetator in arte plastice – textile (COR)

Asistent de cercetare in arte plastice-textile (COR)

Designer grafica (COR)

Designer pagini web (COR)

Designer de produs

Designer ambiental

Ilustrator

Designer de accesorii vestimentare

Specialist în proiectare 3D-Machetare

Consultant de specialitate - consultant cultural

Art director în firme private

Artist vizual

Specializarea: DESIGN AMBIENTAL

În ultimele decenii, designul ambiental a dobândit un rol fundamental în definirea calităţii funcţionale şi culturale al oraşului contemporan. Un interior de orice fel, privat sau public (un muzeu, spital, birou, aeroport, gară), permanent sau temporar este un ansamblu complex de elemente, care modelează calitatea vieţii private şi a relaţiilor între indivizi. Proporţii, mobilier, controlul tehnic expresivitatea luminii, culorea, sunt elemente pe care un designer de interior trebuie să fie în măsură să le monitorizeze şi să le coordoneze. Designerii de interior sau exterior sunt calificaţi în a folosi spaţiul, lumina, culoarea, textura şi scara, precum şi aspectele psihologice de construire a mediului. Designerii unităţilor comerciale de tip detailist, reclamă o înţelegere a fluxului consumatorilor, a luminii, a sistemelor de prezentare şi materiale. Crearea unei atmosfere prin folosirea culorii, texturii, luminii, modelării şi spaţiului este esenţială pentru designerii din industria serviciilor şi a timpului liber (divertismentului).

OBIECTIVE EDUCAŢIONALE

Cursul de design ambiental asigură cunoaşterea instrumentelor şi tehnicilor pentru a reprezenta diferite proiecte de design interior precum, cunoştinţele necesare proiectării diferitelor componente ambientale. O importanţă deosebită este acordată cunoaşterii modalităţii de distribuire funcţională a activităţilor, controlul factorilor de microclimat, la definirea criteriilor de alegere a materialelor şi tehnicilor de intervenţie interioră.

OPORTUNITĂŢI PROFESIONALE

Absolvenţii sunt definiţi ca tehnicieni de design, cu o specializare tehnică în zona de proiectare de interior şi a sistemelor expoziţionale. Aceşti profesionişti pot găsi locuri de muncă în companii şi firme specializate.

Pregătirea în acest domeniu oferă viitorului designer posibilităţi de integrare a concluziilor prin cunoştintele sale de design ambiental, prin formularea de concepte preliminare de proiectare, care sunt adecvate funcţional, estetic şi pot fi vizualizate cu ajutorul materialelor de prezentare, simulărilor, proiectelor detaliate.

Specializarea: DESIGN

Rută individuală de studiu: design de produs, comunicare și modelare 3D

Şirul de obiecte, în care un designer de produs (industrial), poate fi implicat, variază enorm de la ochelari de soare la automobile sau la tomograf. Fie că este un obiect de consum, un instrument, o maşină sau un element de mobilier, designul, proiectează, ordonează şi planifică componentele funcţionale şi tehnice, dezvoltă caracteristicile formale, estetice, combinând materialele şi soluţii tehnologice. Instruirea în designul de produs înzestrează designerii cu o înţelegere a formei şi spaţiului tridimensional, a culorii, texturii materialelor, împreună cu o apreciere a impactului psihologic şi perceptual, pe care aceste elemente îl pot avea asupra consumatorului sau utilizatorului final. Ei sunt interesaţi de ergonomie şi de interacţiunea umană cu forma şi funcţia de fabricare, pentru a se asigura că ideile sau concepţiile lor pot fi realizate şi de asemenea pentru un cost dat. Designul produsului devine astfel o modalitate de a înţelege utilitatea produselor într-o societate şi care poate fi folosit doar după ce nevoile consumatorului s-au întâlnit cu obiectivele şi cerinţele producătorilor.

OBIECTIVE EDUCAŢIONALE

Absolvirea programului de studiu de design de produs va asigura cunoştinţe solide specifice designului, formând studenţii, pentru a fi familiarizaţi cu reprezentarea produsului atât formal cât şi funcţional oferindu-le o bună înţelegere a diferitelor tehnici de producţie, a imagini digitale şi o bună cunoaştere a limbjului vizual. Disciplinele studiate, vor permite studentului să experimenteze şi să dezvolte produse precum şi rezolvarea problemelor apărute în dezvoltarea produslui. Acest lucru asigură absolventului competenţele necesare efecturii unor sarcini diverse, specifice ingineriei de produs şi de sistem necesare producţiei de masă şi de promovare pe piaţă.

OPORTUNITĂŢI PROFESIONALE

Programul de studiu de design a fost conceput pentru a răspunde cererii în creştere din partea industriei. Absolvenţii cursurilor de trei ani sunt capabili să se ocupe de toate aspectele legate de integrarea dintre designul de produs şi procesele tehnologice şi de producţie. Poziţia lor ideală în cadrul procesului de proiectare este reprezentată de legătura dintre idee şi de producţie, în cadrul unor departamente de cercetare şi companii de proiectare sau agenţii profesionale şi firme.

Rută individuală de studiu: design grafic, comunicare și media design

Programul de studiu în design grafic a fost lansat, ca recunoaştere a rolului fundamental, pe care comunicarea ca parte esenţială a designului a dezvoltat-o continuu, în sistemul mass-media şi de servicii şi care se află în continuă creştere profesională. Sistemul de informare şi comunicare este astăzi o prezenţă generalizată, având ca avantaj puternic, modul deosebit de propagare, astfel designul grafic s-a transformat continuu la rândul său, devenind indispensabil acestei industrii. Grafic designerii sunt specializaţi în dezvoltarea imaginilor bidimensionale şi sunt instruiţi a fi sensibili la cuvânt, imagine, culoare, amplasament şi textură. Ei sunt sensibili la starea sufletească pe care o creează simbolul, de exemplu, de cum se leagă unele forme, de cum se armonizează cu ilustraţiile. Ei lucrează cu diferite media (mijloace de comunicare) de la computere – proiectarea pe Internet, de exemplu, la îmbrăcăminte, ceramică şi hârtie. Designerii grafici pot fi specialişti în proiectarea ambalajului sau identitatea corporaţiei, pe care o pot concentra în reclama TV sau tipărită.

OBIECTIVE EDUCAŢIONALE

Programul de studiu de design grafic garantează o educaţie de bază solidă, cursurile practice pe proiecte oferind suficiente competenţe tehnico-metodologice. Intenţia este de a oferi competenţele necesare, pentru a gestiona practic un proiect de comunicare. Obiectivul central este de a oferi o abordare globală pentru limbajul vizual şi tehnicile de comunicare.

OPORTUNITĂŢI PROFESIONALE

În domeniul comunicării, absolvenţii programului de studiu în design grafic de trei ani sunt definiţi ca profesionişti de proiect cu capacităţi de a pune împreună competenţele tehnice, metodologice şi sensibilitatea, pentru realizarea de produse de comunicare cu un grad ridicat de estetică şi eficienţă. Aceştia sunt angajaţi de către companii sau instituţii care sunt în principal orientate spre comunicare corporativă şi utilizează mass-media sau on-line-ul sau în agenţii de comunicare/publicitate.

Specializarea: MODĂ-DESIGN VESTIMENTAR

Activitatea de design vestimentar constituie o activitate complexă de o mare răspundere în circuitul valorilor de civilizaţie prin produs. Aceasta, presupune atât cercetarea stilistică, corectarea siluetei, designul interdisciplinar în dezvoltarea programului de produs, cât şi estimarea rezultatelor unui proiect de design.

Mai întâi cercetarea în domeniul designului vestimentar are nevoie de talentul didactic adecvat şi sprijin metodologic, pentru dezvoltarea creativităţii, care provine dintr-o cunoaştere profundă a culturii şi civilizaţiei, din limbajul şi transferul în creaţie a cercetărilor efectuate. Al doilea element fundamental este aprofundarea cunoştinţelor privind aspectele tehnice ale produselor. Aceasta include înţelegerea componentelor materiale ale produsului de modă, a arhitecturii sale şi a relaţiei existente între proiect şi produs, vizualizarea şi verificarea prin model fizic precum şi cunoaşterea etapelor de flux tehnologic şi de producţie. Ultimul element este înţelegerea dimensiunii sistemului de produs, cunoaşterea tuturor proceselor de promovare a produsului, prin tehnici de comunicare astfel încât produsul să fie capabil de a transfera societăţii şi consumatorului, calităţile şi valorile sale culturale.

OBIECTIVE EDUCAŢIONALE

Designerul lucrează la un proiect atât din punct de vedere stilistic, cât şi proiectiv, el va gândi produsul vestimentar ca pe un spaţiu tridimensional ce aparţine corpului fizic, ca pe un obiect caracterizat prin funcţii de utilizare, integrând totodată în produs valori simbolice şi culturale.

OPORTUNITĂŢI PROFESIONALE

Absolvenţii specializării „Modă-design vestimentar” sunt consideraţi a fi specialişti în design vestimentar. Aceştia vor fi capabili să lucreze în diferite faze în cadrul unui proiect de cercetare, cum ar fi elaborarea şi definirea liniilor şi tendinţele unei colecţii, dezvoltarea tehnică a produsului, până la managementul de produs. Acest specialist poate lucra, de asemenea, în comunicarea vizuală a produsului vestimentar, atât prin tehnicile tradiţionale de proiect cât şi prin tehnici digitale.