AB9 A5011

Doctor Honoris Causa - Prof. univ. dr. Petru Lucaci ( UNA - Universitatea Națională de Artă-București, Președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România)

01.11.2019

LAUDATIO

În onoarea

Prof. Univ. Dr. PETRU LUCACI

Cu ocazia acordării titlului de Doctor Honoris Causa

al Universității “Aurel Vlaicu” din Arad

Stimată Doamna Rector,

Stimate domnule Prof. Univ. Dr. PETRU LUCACI,

Stimați invitați,

Onorat auditoriu,

Decizia Senatului Universităţii „Aurel Vlaicu”din Arad de a acorda titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA domnului prof. univ dr. Petru Lucaci, este o recunoaștere a contribuțiilor și eforturilor artistului Petru Lucaci la edificarea învățământului universitar dedicat artelor vizuale din România. Este felul în care universitatea noastră înțelege să onoreze performanțele și impactul creației artistice, dar și a contribuțiile domniei sale în domeniul picturii, graficii și fotografei. Pablo Picasso îi atribuia artistului calitatea de receptacul al emoțiilor izvorâte din tot ceea ce ne înconjoară. Opera unui artist devine astfel expresia personală și autentică a culturii timpului său. Astăzi, avem ocazia să ne arătăm respectul pentru artiștii români.

Arta, prin creatorii ei, își aduce aportul la ceea ce înseamnă, până la urmă, cultura românească. Iar cultura este este ceea ce lăsăm moștenire. Cu cât e mai bogată, cu atât generațiile viitoare vor avea un viitor mai strălucit. Cum spunea istoricul și teoreticianul olandez Johan Huizinga „Pentru a ne păstra cultura trebuie să continuăm să o creăm”. Iată de ce creațiiile originale sunt importante, iar școlile care susțin arta contribuie la construcția unei societăți sănătoase, solide.

Pictorul Petru Lucaci s-a născut la Arad, la data de 11 iulie 1956, a absolvit cursurile Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București - secția pictură - în anul 1982. Obținând diploma de merit, Petru Lucaci promite să producă o schimbare pe scena culturii contemporane.

În perioada 1978-1982 a lucrat ca pictor, restaurator, dar și profesor de desen în cadrul Universității Naționale de Arte din București. Între 1995-2002 a fost lector asociat; între 2002 și 2009 lector, apoi, în perioada 2009-2016, conferențiar, iar din 2017 este profesor la Universitatea Națională de Arte din București.

În paralel cu activitatea didactică, Petru Lucaci a a avut și responsabilități de management cultural și management instituțional al comunității artistice românești. A fost Preşedinte al Filialei de Pictură Bucureşti din cadrul Uniunii Artiştilor Plastici din România între 2004 și 2007, în perioada 2007-2010 având funcția de Vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Între anul 2010 și 2012 a fost Președinte interimar al Uniunii Artiștilor Plastici din România, iar din 2012 este Președinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România.

În ceea ce privește activitatea editorială a lui Petru Lucaci trebuie să menționăm faptul că din 2010 și până în prezent este Director al revistei Arta, singura revistă dedicată exclusiv artelor vizuale din România. De asemena, din 2011 este Director artistic al Galeriei Victoria Art, Center for Contemporary Cultural Production, unde desfășoară activități culturale, educaționale și de creație artistică. Este și membru al Grupului 8 Art +, alături de Vasile Tolan, Darie Dup, Gheorghe I. Anghel, Vladimir Șetran, Marcel Bunea, Napoleon Tiron și Florin Ciubotaru.

Petru Lucaci s-a lansat în viața artistică românească spre sfârșitul deceniului al nouălea al secolului trecut, remarcându-se în pictură, grafică, fotografie, obiect, instalație și multimedia. Debutul profesional al al lui Petru Lucaci a venit într-un context politic descurajator pentru viața artistică. „Gura de oxigen a venit din partea Uniunii Artiștilor Plastici care încerca să protejeze profesionalismul de contaminarea cu mișcarea amatoare puternic încurajată de sistem”, așa cum însuși Petru Lucaci declară într-un interviu din revista Timpul .

Deși a avut numeroase oportunități de a rămâne peste hotare, Petru Lucaci nu a făcut-o, preferând „să continue de la distanță dialogul cu lumea” rămânând în țara lui și continuând activitatea de management cultural al comunității artistice din România.

Petru Lucaci este unul dintre artiștii români care încearcă să fie din punct de vedere al informaţiei pe domeniul arte vizuale, cu lecturile la zi, participând anual la evenimentele importante din Europa, exercițiu extrem de important din perspectiva educațională.

Petru Lucaci se numără poate printre cei mai versatili dintre pictorii generației ’80. Meritele sale sunt cele ale unui pictor, care jonglează la apogeul carierei cu ambele capete ale spectrului stilistic din pictura contemporană – (foto)realismul și expresionismul abstract – fără compromisuri. Este apreciat de critica autohtonă ca unul dintre cei mai expresivi artiști români. „Petru Lucaci sare peste figurativ, dar şi peste comodităţile picturii abstracte şi propune cu totul altceva, un univers al viziunii pure, probă maximă pentru transfigurarea cosmosului”

O sumarizare a activității impresionante și complexe a lui Petru Lucaci este greu de făcut pentru că, în încercarea de a o face, te găsești mereu în dilema de a nu putea să alegi de unde să începi sau cu ce să începi. De aceea, pentru a-i oglindi complexitatea și plenitudinea o rezumăm în cifre. Este vorbe de peste 40 de expoziții personale, dintre care 20 au fost în Italia, Franța, Germania, Suedia, Finlanda, Olanda sau Grecia; dar și de peste 250 de participări la expoziții de grup, peste 90 dintre acestea regăsindu-se în țări de pe întreg mapamondul, din America de Nord și America de Sud, până în China, Japonia și Australia.

Dimensiunea carierei artistice a lui Petru Lucaci este consfințită de 14 valoroase premii dobândite în patru decenii de activitate:

Marele premiu, Bienala Internațională de Artă Vasile Pârvan, Bârlad, 2018

Premiul de excelență, Bienala Națională de Artă Contemporană Aegyssus, Tulcea, 2015

Marele premiu Constantin Brâncusi, Bienala internațională de artă Meeting point Arad, 2013

Premiul pentru Arte Vizuale al Ministerului Culturii și Cultelor [8art+]2007

Premiul pentru Pictură, UAPR , 2006

Premiul pentru Excelenta, UAPR [8art+], 2006

Ordinul Meritul Cultural în rang de ofițer categoria C, Decret nr. 35/7-02-2004 conferit de Președintele României, 2004

Premiul Tineretului, UAP, România,1990

Premiul Tineretului pentru Pictură UAP, Romania ,1987

Distinctie la Festivalul International Sinaide Ghi - Roma, Italia,1986

Bursa UAP, Romania,1985

Bursa Ion Andreescu, I.A.P. N. Grigorescu, Bucuresti, România,1981-1982

Premiul Fundatiei Sârghie al Universitatii Bucuresti, România,1982

Premiul Festivalului de Artă pentru Studenți, București,România,1979.

Cu profesionalismul care îl caracterizează în tot ceea ce întreprinde, dar și în spiritul exigenței față de lucrul bine făcut, a desfășurat activități expoziționale și de curatoriat coordonând 39 de expoziții naționale în perioada 2006-2019, iar între anii 2011-2016, 10 expoziții internaționale.

Recunoașterea activității de excepție a lui Petru Lucaci este dovedită de participarea în calitate de membru a 21 jurii de specialitate.

Petru Lucaci este cunoscut specialiștilor și nu doar lor, atât prin cărțile și cataloagele de autor, cât și prin textele, imaginile, articolele publicate în reviste de specialitate, ori prin participări la emisiuni de radio și televiziune.

Ceea ce am prezentat conţine numeroase date numerice, convinși fiind că elementele cantitative arată într-un mod specific dimensiunea carierei lui Petru Lucaci, dar si eforturile domniei sale de a sprijini activ actul de creație în domeniul artelor vizuale.

Vasta și complexa activitate desfășurată cu pasiune, seriozitatea, ținuta academică cu care își îndeplinește misiunea sunt cunoscute și apreciate, în timp, de mai multe generații de studenți. Deschis spre colaborare, profesor priceput, puternic susținător și promotor al valorilor culturale naționale și universale, Petru Lucaci împărtășește studenților săi tot ce are mai bun, le acordă sprijin pentru implicare în numeroase proiecte, asigurând astfel viitoare generații de artiști, competenți să contribuie activ la construcția culturii naționale.

Cu elocvența discursului academic, cu eleganța și tactul pedagogic ce îl caracterizează, insuflă studenților, masteranzilor, doctoranzilor săi, dar și colegilor, interes, dragoste și responsabilitate pentru moștenirea culturală și respect pentru valorile perene ale umanității. Prin atitudine sa pro-activă, prin operele pe care ni le-a dăruit, Petru Lucaci dă mărturie că este „omul căruia îi pasă”, confirmând ceea ce spunea Albert Camus – „Fără cultură şi relativa libertate pe care o implică, societatea, chiar dacă pare perfectă, nu este decât o junglă. De aceea, orice creaţie autentică este un dar către viitor”.

Titlul onorific conferit astăzi, Doctor Honoris Causa, reprezintă modalitatea prin care Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad recunoaște public și deplin meritele dovedite în întreaga Dumneavoastră carieră și Vă mulțumește!

Suntem onorați de prezența Domniei Voastre la Arad și de intrarea în rândurile comunității noastre academice!

COMISIA DE ELABORARE A LAUDATIO

PREȘEDINTE,

Prof.univ. Dr. Ramona Lile

Rector, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

MEMBRI:

Prof.univ. Dr. Ioan Bogdan Lefter

Universitatea București

Prof.univ. Dr. Adrian Guță

Universitatea Națională de Arte din București

Prof.univ. Dr. Marilena Preda Sânc

Universitatea Națională de Arte din București

Prof.univ. Dr. Dumitru Șerban

Universitatea de Vest din Timișoara

Arad,

1 noiembrie 2019