Finalizare Studii

Reglementări privind examenele şi lucrările de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi master


  Formulare

  Fișe ALUMNI

  Acte necesare absolvenți UAV

  1. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (CINE NU ARE LA DOSARUL PERSONAL DE LA SECRETARIAT)

  2. COPIE SIMPLĂ CERTIFICAT NAȘTERE

  3. COPIE SIMPLĂ CI

  4. COPIE SIMPLA CERTIFICAT CĂSĂTORIE

  5. FIŞA DE ÎNSCRIERE

  6. FIŞA ALUMNI

  7. CHITANŢĂ SUSŢINERE LICENŢĂ/DISERTAŢIE PLĂTITĂ LA CASIERIE 300 LEI ORIGINAL

  8. 2 POZE ¾ TIP DIPLOMĂ

  9. LUCRARE LICENŢĂ/DISERTAŢIE +CD

  10. FOLIE A4

  11. NOTA DE LICHIDARE SE AFLĂ LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII

  Notă: Stimați absolvenți, vă rugăm ca, atunci când vă prezentați pentru depunerea dosarului de înscriere la examenul de finalizare a studiilor, să aveți la dumneavoastră și actele de identitate (CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie) în original pentru a putea certifica copiile ”conform cu originalul”.