Burse

  • Regulament privind acordarea burselor pentru studenti - ciclurile de studii licenta si masterat, forma de invatamant cu frecventa 2017 - 2018
  • Metodologie privind acordarea burselor pentru studentii de la invatamantul cu frecventa, in anul universitar 2015 – 2016
  • Regulament burse 2014-2015 (05.05.2014)
  • Burse Erasmus
  • Agenţia de credite şi burse